Happy Chinese New Year 2016!

Happy Chinese New Year 2016. May the new year bring in your life joys that never fade, hopes that never die, strength that never weakens and take you as high as the sky. Cheers to a new year and another chance to get it right this time.

Wishing you a very happy Chinese new year! Monkey!

บรรยากาศในวัดมังกรกมลาวาศในวันตรุษจีนมีประชาชนจำนวนมากมาทำบุญไหว้เทพเจ้าตามเทศกาล และถือโอกาสในการสะเดาะเคราะห์
ลิงมงคลถูกนำมาวางขายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ เนื่องจากปีนี้เป็นปีลิงตามการนับปีนักษัตร ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2559 บริเวณถนนเยาวราช

บรรยากาศในวัดมังกรกมลาวาศในวันตรุษจีนมีประชาชนจำนวนมากมาทำบุญไหว้เทพเจ้าตามเทศกาล และถือโอกาสในการสะเดาะเคราะห์

Devotees-place-incense-sticks-in-urns-in-Kwang-Im-Tho-temple-in-Singapore

 

Chinese-New-Year-2016-Monkey (11)

การแสดงชุด “7 สัตว์เทพเจ้ามงคลในตำนานจีน” จากคณะเชิดสิงโตและมังกรที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ “หลก จี ฟู่” จากฮ่องกง ทำการแสดงรอบสื่อมวลชนเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะถึง ก่อนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมการแสดงดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 บริเวณพาร์ค พารากอน

Chinese-New-Year-2016-Monkey (13)

Chinese American actress Bai Ling has posed Monkey naked in Beverly Hills, California to welcome the Chinese New Year.

Bai-Ling-goes-naked-for-Chinese-New-Year-in-Beverly-Hills,-California
Bai-Ling-goes-Monkey-naked-for-Chinese-New-Year-in-Beverly-Hills,-California
Bai-Ling-goes-Monkey-naked-for-Chinese-New-Year-in-Beverly-Hills,-California--One-Monkey-Jump
Naughty Jumping Monkey!

Bai-Ling-goes-Monkey-naked-for-Chinese-New-Year-in-Beverly-Hills,-California


Leave a Reply

Your email address will not be published.